En bønn

Takker deg Gud I Jesu navn for Frode Berg er satt fri
La oss Be for familien og han
Vern dem Gud I Jesu navn Amen