En bønn

Be at det skal bli noe nytt fra Herren i vår forsamling, frelse og fornyelse. Be for mine, meg, andre om Guds nåde, helbredelse og velsignelse, om kristne mennesker hit