160622007

Total renselse fra noen synder, syndig handlemåte tenke og væremåte i går.
Be om at jeg bygger på fjell. Slutt på latskap, viser venninne respekt og får døgnrytmen igjen. At jeg får gjort det jeg må i dag, går ut over andre hvis ikke. Konsentrasjon. Respekt for andre. Handlinger som svarer til omvendelse.