En bønn

Hei. Jeg ber om forbønn for vår familie. Gud kjenner saken. Vi trenger å erfare at Jesus bærer oss gjennom det kommende året. Vi trenger frihet fra frykt.Vi står i en krevende situasjon og er i behov av gjennombrudd, helsemessig, økonomisk, praktisk, relasjonelt og åndelig. Vi trenger å erfare Guds omsorg, inngripen, fred og vern helt konkret. Spesielt i helgene og denne sommeren vi går i møte. Jeg vet av erfaring at Gud kan snu situasjoner til noe godt, og har håp til han om at han gjør det igjen. Gud velsigne dere som ber.