En bønn

Be for noe som bekymrer meg at d ikke er noe farlig.