En bønn

Gode forbedere. Be at noe ikke skal få forstyrre og ødelegge for to bedrifter og for stedet her, om visdom for de dette gjelder.
Be også for meg og for en situasjon, elles for meg og mine og for andre/rekonvalesent, til ånd, sjel og legeme. Herren velsigne dere alle