170622002

Noe oppleves så vondt og som overkjøring, be at retten skal komme frem