En bønn

Er så sliten av alt jeg har måttet hjelpe en person med. Nå har jeg travle dager fremover og skjønner ikke hvordan jeg jeg skal håndtere det viss vedkommende trenger mer hjelp. Be at det skal bli en pause fra dette så jeg kan få hente meg inn igjen. Be også for noen kontakter jeg må ta at det ikke skal bli for krevende og for bindende.