En bønn

Be for at hjertet og gentest gir fine svar for mor og barn amen i Jesu navn.