En bønn

Be for dame som har mellomgulvs brokk. Be om full legedom