En bønn

Be for en relasjon til søster som jeg opplever begynner å bli bra. Takk for forbønn om denne relasjonen. Be at denne gode begynnelesen skal være en spire til fortsatt bedring og kan bli et vennskap.