En bønn

Be at noe ikke ” kom feil ut” i en samtale.