En bønn

Be for salg av et hus, at det skal bli raskt solgt og prisen ikke blir dårlig.
Takk!