En bønn

Herre vi ber for et møte i Jesu navn!
Om alle ting, Herre gå foran oss og om ditt blods beskyttelse i og over oss i alle ting. God kommunikasjon, alt! Du vet Jesus ❤️