En bønn

Jeg får veldig angst i gitte situasjoner og ønsker,ber,om forløsning fra dette!Herren Jesus har sagt vi ikke skal frykte eller engste oss❤🌿Takk til deg som ber.