En bønn

Be for kvinne, sliten etter mannens bortgang og nå alt med begravelse