En bønn

Ber i Jesu mektige navn om at jeg må få tilbud om å kjøpe tilbake farmorhuset. Betyr uendelig mye etter all motgang livet har gitt. Takk til alle som ber.