En bønn

Kjære forbedere. Jeg reiser til Israel på fredag. Be at ubehaget jeg har i magen og i halsen forsvinner i Jesu navn. Be også at det blir en velsignet tur under Løvhyttefesten og for Israel, samt for jødene – Guds utvalgt folk. Gud velsigne dere som er i bønnetjenesten.