En bønn

Takk for forbønnssiden! Kan noen be at en avtale om undersøkelse blir etter Guds gode plan og vilje, og at det blir et godt resultat ikke finner noe ondartet