En bønn

Vil du be sterkt om at en person som akutt trolig har fått hjerneslag blir raskt frisk igjen og får full bevegelse i hele kroppen og snakker igjen. Gud velsigne deg rikelig som ber for denne personen