En bønn

Kan dere be om full beskyttelse på alle plan. Og om at bosituasjonen må ordne seg .
be spesielt for min sønn som som blir mobbet og plaget i nærmiljøet.
Be om at hele situasjonen må ordne seg . Amen