En bønn

Takk for tidligere forbønn. Gud har helbredet og gitt meg bønnesvar

Be at jeg blir helbredet av grå stær
og
at jeg blir helbredet for en forsnevring i høyre øye slik at jeg slipper operasjon.

Gud velsigne dere som alltid er i bønn for de som trenger dette. Tusen takk