En bønn

Be for et problem som har med skolen jeg studerer på.