En bønn

Jeg plages med urininkontinens, slapp urinblære etter fire barnefødsler. Jeg ønsker bønn om helbredelse mot denne plagen som reduserer min livskvalitet og begrenser mine aktiviteter både i hverdagen og ellers.
På fårhånd takk.