En bønn

Be for en sak som er vanskelig, få legge den i Guds gode hender og vente på Hans redning