En bønn

Be for en tradisjon, få fortsette, verdier på spill