En bønn

Be for jente på 20 år om Guds vilje i hennes liv. Be om at hun får noe meningsfylt å gjøre fra høsten av . Be om at hun får motivasjon til de rette ting