En bønn

Har virkelig kjent i dag at ånden er villig, men menneskenaturen er svak. Jeg vil så gjerne få mer styrke til min ånd. Jeg lar meg friste av gamle synder og det irriterer meg. Jesus, hjelp til å fokusere på deg. Gud velsigne dere som ber.