En bønn

Be for en rusavhengig person som
har sviktet familien sin gjennom løgner og annet svik som narkotikaen har ført med seg ?