En bønn

Jeg er blitt sterkere,men trenger mer krefter i en vanskelig situasjon,takk til dere som ber,Gud velsigne dere.be også at ” noe” må gå fint.
Kan dere be om helbredelser for familie som lider mye av kroniske sykdommer.