En bønn

Kan dere be om at en komplisert situasjon må ordne seg etter Guds vilje.og for alle involverte i den familien.