En bønn

Be for noen som har gjort et krafttak for fellesskapet, elles for min helse og økonomi, for noe jeg har mistet, finne igjen