En bønn

Jeg er gravid og ber om at barnet i magen min er velskapt og friskt.