En bønn

Gudstjeneste og veien dit, morgendagen og uro. Guds fred! Herre du kjenner alle ting i Jesu navn