En bønn

Ønsker mer åndelig visdom. I Jesu navn. Gud velsigne dere som ber.