En bønn

Vår materialistiske verden går glipp av så mye sann glede i lidelse forsakelse sorg og total avhengighet og tillitsforhold til Gud fordi vi er blindet av denne verdens verdier.
Vi må ve Gud ikke forherde oss så vi kan se forskjellen på tidsånden og denne verdens ånd. Dette har jeg sett og hørt gå
Be om en siste sjanse til å følge Gud slik Han sier I Sitt Ord alltid.