En bønn

Be for ofrene som opplevde skyting i Oslo
Be om rettferdighet og at ofrene skal få sine rettigheter ivaretatt