En bønn

Be at Herren skal stanse noe som virker mye ødeleggende på stedet her og gjenopprette det som er ødelagt. Gud formår.