En bønn

Be at jeg ikke mister motet. Har ventet så lenge på hjelp og bønnesvar.