220522009

Be for kommunikasjonen mellom meg og min søster spesielt i uken som kommer. Hun er i en stresset situasjon. Gud velsigne dere som ber.