En bønn

Be for en reise, om Guds timing, velsignelse og beskyttelse.