En bønn

Be at min kjære forstår og endrer noe,og for noe vi skal på må gi trygghet