En bønn

Trenger forbønn for en avgjørelse
Takk i Jesu navn