En bønn

Be om at gode venner kommer min vei, og viktige veivalg videre. Gud vet.
Be gjerne for livssituasjonen jeg står i, og om gode løsninger.