En bønn

Be for ny jobb. Det er for tøft her jeg er. takk.