En bønn

Ber om at jeg og eks kona blir sammen igjen i Jesu navn.