En bønn

Be for min datter at hun må finne ro og glede.