En bønn

Fri meg og min sønn fra angst og depresjon , pass og på de andre i min familie. Bli frisk fra kroppslige plager…. Økonomisk utrygghet…..fred amen