En bønn

Jeg ber om legedom for to som står meg nær. En kvinne som har psykiske problemer, og en annen som har en muskelsykdom. Må Guds vilje skje.