En bønn

Be for en familie som ønsker å bli kvitt gjeld. Be om de beste løsninger. Be om gode økonomiske tider framover for dem